पुरा नाम पद फोन् नम्बर इमेल शाखा
डा.विदुर गौतम कार्यालय प्रमुख 9851189660
डा.सन्तोष घिमिरे सूचना अधिकारी 9841953126