क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धि सूचना (निजी फार्म तथा कम्पनीहरुको लागी) DLSU,Hetauda २०२१-१२-१६ सूचना हेर्नुहोस्
२. आशयको सूचना ।।। DLSU,Hetauda २०२१-०९-०७ सूचना हेर्नुहोस्
३. दुग्ध संकलन केन्द्र निर्माणको ठेक्का स्वीकृत सम्बन्धि सूचना । DLSU,Hetauda २०२१-०९-०५ सूचना हेर्नुहोस्
४. स्थलगत प्रमाणिकरणको लागि योग्य निजी फार्म तथा कम्पनीहरुको सूची (प्रदेश नं.२) DLSU,Hetauda २०२१-०९-०३ सूचना हेर्नुहोस्
५. आशयको सूचना DLSU Hetauda २०२१-०९-०१ सूचना हेर्नुहोस्