क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. प्रथम किस्ता भुक्तानीको कागजातहरु पेश गर्ने सम्बन्धी जारी गरिएको सूचना DLSU Hetauda २०२२-०५-१९ सूचना हेर्नुहोस्
२. तेश्रो आह्वान अन्तर्गत पूरक अनुदानको लागि छनौट भएका निजी फार्म तथा कम्पनीहरुको सूची । DLSU,Hetauda २०२२-०२-२५ सूचना हेर्नुहोस्
३. डेरी संकलन केन्द्र भवन निर्माण सम्बन्धी वाेलपत्रदाताहरुलाई आशयकाे सूचना DLSU Hetauda २०२२-०१-०७ सूचना हेर्नुहोस्
४. दुग्ध संकलन केन्द्र,सिरहा निर्माणको लागि सम्झौता गर्न आउने सूचना DLSU Hetauda २०२१-०९-१३ सूचना हेर्नुहोस्
५. दुग्ध संकलन केन्द्र,सप्तरी निर्माणको लागि सम्झौता गर्न आउने सूचना DLSU Hetauda २०२१-०९-१३ सूचना हेर्नुहोस्
६. दुग्ध संकलन केन्द्र,रसुवा निर्माणको लागि सम्झौता गर्न आउने सूचना DLSU Hetauda २०२१-०९-१३ सूचना हेर्नुहोस्
७. दोश्रो चरणको सम्झौता बार्ता सम्वन्धि सूचना । DLSU, Hetauda २०२१-०८-१७ सूचना हेर्नुहोस्